Condicions d’us

1 – DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular de shinecoachingbarcelona.com (d’ara endavant, el “Site”) és Shine Coaching, S.L., Av. Mare de Déu de Montserrat, 137, 1-1, 08041 Barcelona (CIF: B10719342).

2 – USUARIS

L’accés i/o l’ús de shinecoachingbarcelona.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides.

3 – ÚS DEL PORTAL

Tot USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del Site, dels proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4 – PROTECCIÓ DE DADES

El Site compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

5 – POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En el marc de les seves activitats, shinecoachingbarcelona.com disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris en el blog i enviar missatges a través del formulari de contacte. L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionats segons el que es disposa en l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD. Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors a dalt esmentats. Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats, quedaran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la comunicació de novetats relatives al lloc web de shinecoachingbarcelona.com actuant com a responsable del fitxer el prestador. Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen a l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

6 – PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

shinecoachingbarcelona.com per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de shinecoachingbarcelona.com o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Site. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Site. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de shinecoachingbarcelona.com.

7 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Site no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

8 – ÚS DE COOKIES

El Site podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per el seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. Pot consultar la nostre política de privadesa.

9 – ENLLAÇOS

En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el prestador no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Site assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10 – DRET D’EXCLUSIÓ

El Site es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Ús.

11 – MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

El Site podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12 – LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Site o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.